Meny

Om Hardbagg

Hardbagg IL har omlag 130 medlemmer.
Dei store arrangementa i klubben vår er Kleiva opp, Holmøyskarrennet og fotballcupen i jula. Ellers kan vi vel seie at vintersesongen er prega av eit flott skiskyttarmiljø!!

Om oss

Hardbagg IL
http://www.hardbagg.no/
E-post: elisabet.strom@mattilsynet.no
Kontonr. 3795.10.45420 
VIPPS 124425

Medlemsavgift: Vaksen kr 400,-  Barn under 16 år kr 150,-  Familie med barn under 16 år kr 1000,-

Styre og verv i Hardbagg IL 2022

Styre:

Leiar: Elisabeth Strøm

Nestleiar: Jannike Oterholt Tvinnereim

Kasserar: Eivind Hopland

Sekretær: Anne Petersen

Styremedlem: Jo Inge Skålbones og Emil Olsen Skrede

Vara til styret: 1) Bodil Rand  2) Irene Stensaker  3) Edvar Tvinnereim

GRUPPER OG UTVAL I HARDBAGG IL

Ski og skiskyttargruppa

Leiar: Trond Aaland

Steinar Åland

Alfred Tytingvåg

Arve Skrede

Rolf Magne Hellevang

Pål André Skrede

Barne- og trimgruppa og friidrett

Leiar: Vibeke Rand

Monja Tytingvåg

Camilla Kristine Håvik

Eline Nes Ertesvåg

Nora Olsen Skrede

Malene Hopland

Rasmus Bersvein Tvinnereim

Fotballgruppa

Leiar: Jan Ove Hopland

Ronny Tvinnereim

Rasmus Normann Hellevang

Runar Tvinnereim

Emil Olsen Skrede

Anleggstilsyn:

Leiar: Arve Skrede

Paul Skrede

Henning Lykkebø

Jens Einar Åland

Kleiva Opp

Ansvarleg: Torstein Tvinnereim

Utsending SIR

Leiar i laget + eit styremedlem

Kontrollutval

Ole Johnny Nesdal og Jakob Hammer

Vara: Jens Einar Åland

Styremedlem Holmøyskarrennet

Edvar Tvinnereim

Jens Einar Åland

Representant Nordfjord Team

Irene Stensaker

Vara: Wenche Henden

Representant P/L Rand Grendahus

Elisabeth Strøm

Vara: Jan Ove Hopland

Materialforvalter

Bodil Rand

Web-ansvarleg

Bodil Rand   E-post: bodilrand@hotmail.com

Valnemnd

Kristin Normann Hellevang

Ove Morten Skrede

Lene Olsen Skrede

Kalendar

  • Ingen nylege arrangement.

Annonser